Catalog

 • C2601-FG

  BT-BT-MP-Tee

 • C2602-FG

  BT-BT-FP Tee

 • C2603-FG

  BT-BT-BT-Tee

 • C2605-FG

  BT-MP-BT Tee

 • C2606-FG

  BT-FP-BT Tee

 • C2650-FG

  BT-BT-BT-BT Cross

 • C2700

  BT-BT Bulkhead Union

 • C2701-FG

  BT-BT Bulkhead Union 90 Elbow

 • C2702-FG

  BT-BT Bulkhead Union 45 Elbow

 • C2703-FG

  BT-BT-BT Bulkhead Branch Tee

 • C2704-FG

  BT-BT-BT Bulkhead Run Tee

 • C2706

  MP-BT Bulkhead Straight