Tube Fittings and Adapters

 • 2403

  MJ-MJ Straight

 • 2403-LH

  MJ-MJ Straight Large Hex

 • 2404

  MJ-MP Straight

 • 2404-L

  MJ-MP Straight Long

 • 2404-LL

  MJ-MP Straight X-Long

 • 2405

  MJ-FP Straight

 • 2406

  FJ-MJ Straight Reducer (Non-Swivel)

 • 2406-2PC

  FJ-MJ Straight Reducer (Nut & Insert)

 • 2406-IN

  FJ-MJ Straight Reducer (Insert only)

 • 2408

  MJ Plug

 • 2500-FG

  MJ-MJ 90 Elbow

 • 2501-FG

  MJ-MP 90 Elbow

 • 2501-L-FG

  MJ-MP 90 Elbow Long

 • 2501-LL-FG

  MJ-MP 90 Elbow X-Long

 • 2501-LLL-FG

  MJ-MP 90 Elbow XX-Long

 • 2502-FG

  MJ-FP 90 Elbow